تبلیغات
آوای خاک

آوای خاک

کپی ازاد است

مسلمان نمایان تکنوکرات
رهاوردتان چیست جز منکرات
شما گر نماینده ی مردمید
چرا مات و مبهوت و سر در گمید
شما یی که دین را به نان می دهید
کجا در ره عشق جان می دهید
نمایندگانی که از این امتند
خداباور و تشنه ی خدمتند
اگر خشم دینی ملایم شود
براین سرزمین غرب حاکم شود
الا ای عارفان بی معارف
جهالت پیشگان شبه عارف
اگر فرهنگتان فرهنگ دین است
چرا آهنگتان کفر آفرین است
شما گر پیرو خط امامید
چرا دلبسته ی میز و مقامید؟

نوشته شده در دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 12:07 ق.ظ توسط همسفر نظرات |

تو را غایب نامیده اند، چون «ظاهر» نیستی، نه اینکه «حاضر» نباشی.
    «غیبت» به معنای «حاضر نبودن»، تهمت ناروایی است که به تو زده اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان «ظهور» و «حضور» را نمی دانند، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای «ظهور» است، نه «حضور» و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می خوانند، ظهورت را از خدا می طلبند نه حضورت را. وقتی ظاهر می شوی، همه انگشت حیرت به دندان می گزند با تعجب می گویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راست می گویند، چرا که تو در میان مائی، زیرا امام مائی، جمعه که از راه می رسد، صاحبدلان «دل» از دست می دهند و قرار ازکف می نهند و قافله دل های بی قرار روی به قبله می کنند و آمدنت را به انتظار می نشینند...
    و اینک ای قبله هر قافله و ای «شبروان را مشعله»، در آستانه آدینه ای دیگر با دلدادگان دیگری از خیل منتظرانت سرود انتظار را زمزمه می کنیم.

نوشته شده در سه شنبه 9 مرداد 1397 ساعت 12:18 ق.ظ توسط همسفر نظرات |


Design By : Pichak